ميزان اختلالات گفتاري در دانش آموزان

0تومان

ميزان اختلالات گفتاري در  دانش آموزان

سر فصل ها :

طرح تحقيق                   پيشينه تحقيق                      عوامل موثر در رشد طبيعي گفتار

علت ايجاد مشكلات گويايي براي دانش آموزان چيست ؟                       زير و بمي

علل بوجود آورنده اختلال صوت                                 علل به وجود آورنده اختلال توليد گفتار

لغزش زباني :            زبان پريشي:                        سئوالهاي پژوهش:

داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه                         سئوال اول تحقيق                 منابع و مآخذ :

توضیحات

ميزان اختلالات گفتاري در  دانش آموزان

تحقيق حاضر با هدف مطالعه ميزان اختلالات گفتاري در  دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر نيشابور تشكيل مي دهند كه به روش نمونه گيري تصادفي از 10 مدرسه مختلف نمونه اي به حجم 30 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه مربوط به اختلالات گفتاري را كه بايد توسط والدين كودكان پاسخ داده مي شد تكميل كردند . اين تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي است كه با هدف بررسي يك فرضيه و سه سئوال انجام شده است . پس از استخراج نتايج پرسشنامه زمينه و سئوالات به اين ترتيب مشخص شده اند كه در نمونه مورد مطالعه لكنت زبان شايعترين اختلال گفتاري در دانش آموزان بوده است و دو زبانگي در ايجاد اختلالات زباني كودكان تاثيري نداشته است همچنين لكنت زبان در نمونه مورد مطالعه ريشه ارثي ندارد و ترس و اضطراب نيز در ايجاد اختلال زبان كمترين نقش را دارد .

سر فصل ها :

طرح تحقيق                   پيشينه تحقيق                      عوامل موثر در رشد طبيعي گفتار

علت ايجاد مشكلات گويايي براي دانش آموزان چيست ؟                       زير و بمي

علل بوجود آورنده اختلال صوت                                 علل به وجود آورنده اختلال توليد گفتار

لغزش زباني :            زبان پريشي:                        سئوالهاي پژوهش:

داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه                         سئوال اول تحقيق                 منابع و مآخذ :

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ميزان اختلالات گفتاري در دانش آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.