مقاله اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي

0تومان

مقاله اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي

سر فصال ها:

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران                                                    تاريخچه

مفهوم اخلاق و مسئوليت اجتماعي                                                            رابطه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران

عوامل محيطي تأثيرگذار بر مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران                    بازار

مكاتب فكري                                                                                             مسئوليت اخلاقي و اجتماعي و توسعه پايدار

چگونه مي توان مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران را اندازه گيري كرد.                       پنج اصل اخلاقي ويژه مديران

در تدوين كدهاي رفتار از دستورالعمل هاي زير پيروي كنيد.                                          نتیجه گیری

توضیحات

مقاله اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای  اخیر بوده است

درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .

همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است  ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .

سر فصال ها:

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران                                                    تاريخچه

مفهوم اخلاق و مسئوليت اجتماعي                                                                    رابطه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران

عوامل محيطي تأثيرگذار بر مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران                                  بازار

مكاتب فكري                                                                                                مسئوليت اخلاقي و اجتماعي و توسعه پايدار

چگونه مي توان مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران را اندازه گيري كرد.                       پنج اصل اخلاقي ويژه مديران

در تدوين كدهاي رفتار از دستورالعمل هاي زير پيروي كنيد.                                          نتیجه گیری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.