مشتری در جایگاه شریک

0تومان

مشتری در جایگاه شریک  

چیپ آر. بل

مترجم: غلامرضا صالحی معوا

تعداد صفحات : ۲۶ صفحه

توضیحات

مشتری در جایگاه شریک

مشتری در جایگاه شریک یعنی نگرشی نو به مشتری، نگرشی بسیار فراتر از رابط ه ای که میانارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان کالا با مصر ف کنندگان وجود دار د . نویسنده که خود صدها مقاله وکتاب نوشته و در عین حال سخنران، مشاور و استاد دانشگاه در ایالت جورجیای جنوبی اس ت ، اعتقاد دارد کهکتاب مشتری در جایگاه شریک می تواند به تقویت بن همکاری های راهبردی یا تمام برخوردهای ناشی از خدمات به مشتریبپردازد.

مباحث:

بخش اول : ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﭼﻴﺴﺖ                                     بخش سیزدهم : ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﺑﺨﺶ دوم : ﺭﻭﺡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ                             بخش چهاردهم : ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ

بخش سوم : سخاوت                                              بخش پاندزدهم : ﮔﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ،  ﻳﻚ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ

بخش چهارم : ﺧﺪﻣﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﺟﺎﻳﺰﻩ                      بخش شانزدهم : ﺗﻌﺎﺩﻝ

بخش پنجم : ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﭘﺮﺷﻮﺭ                                       بخش هفدهم : ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻨﺎﻭﺭ

بخش ششم : خدمات پنهانی                                     بخش هجدهم : ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

بخش هفتم : اعتماد                                               بخش نونزدهم : ﺗﻮﻓﻴﻖ

بخش هشتم : ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ                                   بخش بیستم : ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ

بخش نهم : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﺍﻭﺝ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ                بخش بیست و یکم : ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ

بخش دهم : ﺭﺅﻳﺎ                                                     بخش بیست و دوم : ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺭﻫﺒﺮ: ﻭﻇﺎﻳﻒ

بخش یازدهم : ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﻳﻚ ﻫﺪﻑ: ﺟﺎﻥ ﻻﻧﮕﺴﺘﺮﻳﺖ         بخش بیست و سوم : ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺭﻫﺒﺮ : ﻫﺪﺍﻳﺎ

بخش دوازدهم : ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﻳﻚ ﻫﺪﻑ : ﺷﺎﺭﻭﻥ ﺩﻛﺮ            بخش بیست و چهارم : ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

 

مشتری در جایگاه شریک  

چیپ آر. بل

مترجم: غلامرضا صالحی معوا

تعداد صفحات : ۲۶ صفحه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشتری در جایگاه شریک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.