فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

0تومان

فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • مفهوم فرهنگ سازمانی
 • الگوی کاپلان و نورتون: نمره متعادل
 • ناور اسکاندیا
 • ارزش بازار در اسکاندیا
 • دلایل تکنولوژی
 • الگوی بانک شاهنشاهی کانادا
 • جایگاه فرهنگ در الگوی فوق
 • نشانگر دارایی های غیر ملموس
 • جایگاه فرهنگ در الگو
 • سرمایه انسانی
 • سرمایه سازمانی
 • سرمایه تکنولوژیکی
 • سرمایه تجارت
 • سرمایه اجتماعی
 • نتیجه گیری

توضیحات

فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

هدف: هدف فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید بررسی ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری است تا پیشنهاد یک الگو را قادر به بررسی سرمایه فکری نماید. این الگو فرهنگ را به عنوان یک جزء لازم از سرمایه فکری معرفی می نماید.

طراحی/روش شناسی/شیوه: مطالعه با تحلیلی از رابطه بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری آغاز می شود. سپس الگوهای اصلی مورد استفاده در بررسی سرمایه فکری را تحلیل می نماید، در حالیکه تمرکز آن بر ساختار آنها و جایگاه فرهنگ می باشد. اهمیت این سرمایه برای سازمان ها مورد تاکید قرار دارد.

یافته ها: مقاله، الگویی جدید برای بررسی سرمایه فکری پیشنهاد می نماید. این الگو فرهنگ را به عنوان هسته مرکزی در نظر می گیرد که سرمایه های متجمع در حول آن شکل می گیرند. اهمیت سرمایه فکری در سازمان هایی در دو سطح مشاهده می شود: فرهنگ ملی و فرهنگ سازمان اینها اشکال لازم می باشند و بینشی درونی به الگوی پیشنهادی می دهند.

اصلیت/ارزش: الگوهای بررسی فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید، فاقد منطق درونی هستند که عوامل را با متغیرهای مورد کاربرد به هنگام معرفی سرمایه فکری به عنوان یک بدنه، تطابق می دهند. نوعی  تمایل وجود دارد که هر کدام از عوامل یا سرمایه های مذکور را به طور مستقل و بدون نیاز به مرتبط ساختن آنها، در نظر می گیرد. این مقاله تمرکز خود را بر جستجوی منطق درونی ذکر شده و در نظر گرفتن فرهنگ به عنوان یک عامل کلیدی در آن متوجه می سازد. این کار تمرکز جدیدی بر نقش ایجاد می نماید که به واسطه تجمع سرمایه فکری در هر واحد تجاری ایفا می گردد.

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • مفهوم فرهنگ سازمانی
 • الگوی کاپلان و نورتون: نمره متعادل
 • ناور اسکاندیا
 • ارزش بازار در اسکاندیا
 • دلایل تکنولوژی
 • الگوی بانک شاهنشاهی کانادا
 • جایگاه فرهنگ در الگوی فوق
 • نشانگر دارایی های غیر ملموس
 • جایگاه فرهنگ در الگو
 • سرمایه انسانی
 • سرمایه سازمانی
 • سرمایه تکنولوژیکی
 • سرمایه تجارت
 • سرمایه اجتماعی
 • نتیجه گیری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.