رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن

0تومان

رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن

سر فصل ها :

مقدمه :                                              این پژوهش سه هدف اصلی دارد:

مروری بر ادبیات موضوع                       ویژگی سطحی و ویژگی ذاتی

هویت نام تجاری:                                 وفاداری به نام تجاری

رابطه میان متغیرها                             رابطه میان هویت نام تجاری و وفاداری به نام تجاری

روش شناسی                                    تعریف و سنجش متغیرها

وفاداری به نام تجاری                          نمونه گیری

طراحی پرسشنامه                             تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون فرضیه ها                                 نتیجه گیری و پیشنهادات

توضیحات

رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن

هدف: هدف از این مطالعه به بررسی ارتباط ویژگی شخصیت مصرف کننده، شخصیت نام تجاری و وفاداری به نام تجاری می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: روش نمونه گیری برای جمع آوری داده های اولیه مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع از ۴۰۰ مصرف کننده بزرگسال که اسباب بازی و بازی های ویدئویی را در بازار شهر تایپه خرید نمودند بررسی شدند، که ۳۸۷ پرسشنامه موثر بودند  مورد مصاحبه قرار گرفتند و سرعت واکنش موثر ۹۶٫۷۵ درصد بوده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه پذیرفته شد.

یافته ها: یافته های اصلی عبارت بودند از: رابطه مثبت قابل توجهی را بین صفت شخصیتی برون گرایی و هیجان شخصیت نام تجاری؛ وجود دارد.  رابطه مثبت قابل توجهی بین صفت و هیجان سازگاری شخصیت برند، صداقت و شایستگی شخصیت نام تجاری؛ وجود دارد.  شایستگی و پختگی شخصیت نام تجاری تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عاطفی دارد.  شایستگی، آرامش و پختگی شخصیت نام تجاری تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عمل؛ دارد. سازگاری و باز بودن صفت شخصیت تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عاطفی؛ دارد. سازگاری و باز بودن صفت شخصیت تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عمل دارد.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: محدودیت در انتخاب کشور و مارک های و محدودیت از محدودیت پوشش نمونه در حال حاضر است. این مقاله بررسی در مورد مصرف کنندگان با ویژگی های شخصیتی مختلف، آگاهی های مختلف نسبت به شخصیت نام تجاری، است که می تواند در شرکت های اسباب بازی و صنایع بازی های ویدئویی مورد استفاده قرار گیرد.  این مقاله نشان می دهد که شخصیت نام تجاری متمایز می تواند به وفاداری به نام تجاری بیشتر منجر شود. همچنین نشان می دهد که مطلوبیت و باز بودن صفات شخصیت تاثیر مثبت بر وفاداری به نام تجاری دارد.

پیامدهای عملی: تاکید مقاله بر ارزش شخصیت نام تجاری و بر اهمیت وفاداری به نام تجاری است که به شرکت سود می رساند.

سر فصل ها :

مقدمه :                                              این پژوهش سه هدف اصلی دارد:

مروری بر ادبیات موضوع                       ویژگی سطحی و ویژگی ذاتی

هویت نام تجاری:                                 وفاداری به نام تجاری

رابطه میان متغیرها                             رابطه میان هویت نام تجاری و وفاداری به نام تجاری

روش شناسی                                    تعریف و سنجش متغیرها

وفاداری به نام تجاری                          نمونه گیری

طراحی پرسشنامه                             تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون فرضیه ها                                 نتیجه گیری و پیشنهادات

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.