خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده

0تومان

خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده

نویسنده: پروفسور هندری وایزینگر

مترجم: دکتر سیدمهدی الولنی و محمدرضا ربیعی مندجین

تعداد صفحات : ۱۶

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده

مقدمه:انتقاد پیچیده است . کلماتی که شما برای انتقاد استفاده م ی کنید، حالات روحی طرفین ، ماهیت روابط شما با منتقد یا کسی را که مورد انتقاد شماست، محتوای انتقاد و زمان و مکان انتقاد، همراه با متغیرهای بسیار دیگری، با عث پیچیدگی و سختی انتقاد م ی شود. تحقیقات بیشماری نشان می دهد که مردم در بیشتر مواقع این کار را به درستی انجام نمی دهند. انتقاد مهم است . عملکردها و موقعیت هایی که ارزش انتقاد کردن دارن د . عملکردها و موقعیت هایی هستند که باید ارزیابی شوند، زیرا آنها بر رفاه و سلامتی شما تأثیر م ی گذارند. هنگام کار ، رفتاری مورد انتقاد قرار می گیرد، که احتمال می رود بر نتیجه و بازد ه کار تأثیر داشته باش د . در جامعه عملکردها و موقعیت هایی مورد انتقاد قرار می گیرند که تصور می شود برزندگی روزمره تأثیر داشته باشند بنابراین شایسته است که مورد ارزیابی قرار گیرند. انتقاد ضروری است . ارزیابی عملکردها، کارکرد تیم، کنترل کیفیت، ارائ ه خدمات به مش تریان، بهبود مدیریت و رهبری و مدیریت مسایل ، همگی وظایف روزمر ه سازمانی هستند که باعث رفاه و آرامش یک
سازمان می شوند. در هر یک از این وظایف انتقاد کردن و مورد انتقاد واقع شدن عاملی ضروری و مهم است که میزان درستی اجرای آنها را نشان می دهد. اما هدف ما در این کتاب این نیست که فقط بگوییم انتقاد دارای چنین صفاتی اس ت . به طور خلاصه می توان گفت که تحقیقات بی شمار بیست سال گذشته به وضوح نشان م ی دهد که انتقاد سازنده، نقش مهمی در موفقیت فردی و سازمانی داشته اس ت . موفقیت در طیفی وسیع، مانند لذت بردن از کار ، روابط کاری بهتر، سلامت روحی بهتر، بهبود خودباوری، بهر هوری بیشتر و نتایج مطلو بتر تعریف شده است. با این ذهنیت هدف کتاب این است که به شما کمک کند مهار ت های خود را در استفاده از قدرت انتقاد سازنده بهبود بخشید . هنگامی که شما این کار را انجام م ی دهید، از انتقاد به عنوان و سیله ای برای انگیزش، آموختن، توسعه، آموزش و ایجاد روابطی قوی استفاده می کنید.

نویسنده: پروفسور هندری وایزینگر

مترجم: دکتر سیدمهدی الولنی و محمدرضا ربیعی مندجین

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.