خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده

0تومان

خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده

نویسنده: پروفسور هندری وایزینگر

مترجم: دکتر سیدمهدی الولنی و محمدرضا ربیعی مندجین

تعداد صفحات : ۱۶

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده

مقدمه:انتقاد پیچیده است . کلماتی که شما برای انتقاد استفاده م ی کنید، حالات روحی طرفین ، ماهیت روابط شما با منتقد یا کسی را که مورد انتقاد شماست، محتوای انتقاد و زمان و مکان انتقاد، همراه با متغیرهای بسیار دیگری، با عث پیچیدگی و سختی انتقاد م ی شود. تحقیقات بیشماری نشان می دهد که مردم در بیشتر مواقع این کار را به درستی انجام نمی دهند. انتقاد مهم است . عملکردها و موقعیت هایی که ارزش انتقاد کردن دارن د . عملکردها و موقعیت هایی هستند که باید ارزیابی شوند، زیرا آنها بر رفاه و سلامتی شما تأثیر م ی گذارند. هنگام کار ، رفتاری مورد انتقاد قرار می گیرد، که احتمال می رود بر نتیجه و بازد ه کار تأثیر داشته باش د . در جامعه عملکردها و موقعیت هایی مورد انتقاد قرار می گیرند که تصور می شود برزندگی روزمره تأثیر داشته باشند بنابراین شایسته است که مورد ارزیابی قرار گیرند. انتقاد ضروری است . ارزیابی عملکردها، کارکرد تیم، کنترل کیفیت، ارائ ه خدمات به مش تریان، بهبود مدیریت و رهبری و مدیریت مسایل ، همگی وظایف روزمر ه سازمانی هستند که باعث رفاه و آرامش یک
سازمان می شوند. در هر یک از این وظایف انتقاد کردن و مورد انتقاد واقع شدن عاملی ضروری و مهم است که میزان درستی اجرای آنها را نشان می دهد. اما هدف ما در این کتاب این نیست که فقط بگوییم انتقاد دارای چنین صفاتی اس ت . به طور خلاصه می توان گفت که تحقیقات بی شمار بیست سال گذشته به وضوح نشان م ی دهد که انتقاد سازنده، نقش مهمی در موفقیت فردی و سازمانی داشته اس ت . موفقیت در طیفی وسیع، مانند لذت بردن از کار ، روابط کاری بهتر، سلامت روحی بهتر، بهبود خودباوری، بهر هوری بیشتر و نتایج مطلو بتر تعریف شده است. با این ذهنیت هدف کتاب این است که به شما کمک کند مهار ت های خود را در استفاده از قدرت انتقاد سازنده بهبود بخشید . هنگامی که شما این کار را انجام م ی دهید، از انتقاد به عنوان و سیله ای برای انگیزش، آموختن، توسعه، آموزش و ایجاد روابطی قوی استفاده می کنید.

نویسنده: پروفسور هندری وایزینگر

مترجم: دکتر سیدمهدی الولنی و محمدرضا ربیعی مندجین

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.