خلاصه کتاب جهانی شدن

0تومان

خلاصه کتاب جهانی شدن

نویسنده: لستر تارو

مترجم: مهندس عزیز کیاوند

تعداد صفحات : ۲۰

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

دسته: برچسب:

توضیحات

خلاصه کتاب جهانی شدن

مقدمه: ما در معرض تحولات گوناگون جهانی شدن از جمله ظهور صنایع جهانی ارتباطات، رشد شرک ت های چند ملیتی، تأثیر بازارهای مالی جهانی، گ رم شدن سیار ه زمین و اقدامات بی ن المللی مربوط به حقوق بشر قرار گرفته ایم. عوامل فوق به اید ه جامع ه جهانی اهمیت خاصی بخشید ه ان د. بشر امروز م ی داند که محدودیت های جغرافیایی هر روز کمتر شده و جهان به یک مکان واحد تبدیل می شود. مفهوم جهانی شدن به تدریج واردمحافل علمی شده است . این مفهوم تا اوایل ده ه ١٩٨٠ اعتبار علمی چندانی نداشت ولی از آن به بعد، کاربرد مفهوم کاملاً جهانی شده اس ت . اغلب جنب ه های خلاصه کتاب جهانی شدن در واقع تعهد و انعکاسی است که هم شامل افزایش سطح برنام ه ریزی تجاری برای بازاریابی در سطح جهان وهم اقداماتی م یشود که از سوی جنبش طرفداران محیط زیست برای حفظ سیاره زمین به عمل می آید.مفهوم جهانی شدن از لحاظ ایدئولوژیک شبه ه انگیز اس ت. زیرا همانند مفهوم نوگرایی که قبلاً مطرح بود، توجیه کننده این اندیشه است که گسترش فرهنگ غربی و جامع ه سرمای ه داری محصول نیروهایی است که از کنترل انسان خارجند و در جهت تغییر جهان عمل م یکنند. این واقعیتی کتمان ناپذیر است کهمرحله جهانی شدن با این تحولات همراه اس ت . جهانی شدن نتیج ه مستقیم گسترش فرهنگ اروپایی ازطریق مهاجرت، استعمار، و تقلید فرهنگی به سراسر ک ر ه زمین است

مباحث:

فصل اول   برج باِبل اقتصاد جهانی

فصل دوم  روبنای جهانی بر زیربنای سرمای هداری ساخت هشده با فناور یهای جدید قرار دارد

فصل سوم  چشم انداز از بالای برج جهانی

فصل چهارم صداهای مخالف

فصل پنجم  خطرهای واقعی برای برج جهانی

فصل ششم  بالای برج جهانی

فصل هفتم تغییر شکل جهانی شدن برای جهان سوم

فصل هشتم  تغییر شکل جهانی شدن برای جهان اول

فصل نهم  طلب یاری مقام مسئول دانش و فن

فصل دهم ساختار و نگر شهای کامیابی

 

نویسنده: لستر تارو

مترجم: مهندس عزیز کیاوند

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب جهانی شدن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.