خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر

0تومان

خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر

تعداد صفحات : ۴۹

نوع فایل : pdf

فایل موجود ( خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر ) با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر

مقدمه: ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻓﻨﺮ ﻭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﺮﻳﻮﺩ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕﻓﻨﺮ ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ f ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺮ ﻛﺸﺴﺎﻥ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺪﻙ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻧﻴﺮﻭﻱ f ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ x ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻨﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻨﺮ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻨﺮ k ، ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﻴﺮﻭ ، ﺷﻴﺐ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﻭﺍﺣﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻨﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻓﻨﺮ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ

f = Kx .  ﺍﮔﺮ ﺟﺮﻡ m ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻓﻨﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻨﺮ ﻭ ﺟﺮﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻓﻨﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ mg/K = ∆ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺁﺯﺍﺩﺵ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻓﻨﺮ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻭﺯﻥ ﺟﺮﻡ

 

مباحث خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر:

ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ

ﺷﺮﺡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ

ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻃﻮﻝ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻭﺯﻥ

تعداد صفحات : ۴۹

نوع فایل : pdf

فایل موجود ( خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر ) با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.