خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر

0تومان

خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر

تعداد صفحات : ۴۹

نوع فایل : pdf

فایل موجود ( خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر ) با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر

مقدمه: ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻓﻨﺮ ﻭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﺮﻳﻮﺩ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕﻓﻨﺮ ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ f ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺮ ﻛﺸﺴﺎﻥ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺪﻙ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻧﻴﺮﻭﻱ f ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ x ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻨﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻨﺮ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻨﺮ k ، ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﻴﺮﻭ ، ﺷﻴﺐ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﻭﺍﺣﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻨﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻓﻨﺮ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ

f = Kx .  ﺍﮔﺮ ﺟﺮﻡ m ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻓﻨﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻨﺮ ﻭ ﺟﺮﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻓﻨﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ mg/K = ∆ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺁﺯﺍﺩﺵ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻓﻨﺮ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻭﺯﻥ ﺟﺮﻡ

 

مباحث خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر:

ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ

ﺷﺮﺡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ

ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻃﻮﻝ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻭﺯﻥ

تعداد صفحات : ۴۹

نوع فایل : pdf

فایل موجود ( خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر ) با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.