خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفن

15,000تومان

خلاصه كتاب رفتار سازماني 

نویسنده : مورهد گريفن

ترجمه : دكتر سيد مهدي الواني و دكتر غلامرضا معمار زاده

تعداد صفحات : 127

توضیحات

خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفن

بعضی از رشته ها هزاران سال قدمت دارند. مدیریت نیز به نوعی دارای عمری صد ساله می باشد. ولی از آنجاییکه تا اوایل قرن گذشته مطالعه آن مورد توجه قرار نگرفته بود از عمر رفتار سازمانی بیش از چند دهه نمی گذرد. و اینکه مدیریت رشته ای جدید است و بیشتر یک علم اجتماعی است
تا یک علم طبیعی بنا براین تشخیص، تعریف، اندازه گیری و پیشبینی متغییر ها و مفاهیم آن مشکل تر از پدیده های فیزیکی است.

 

رﺷﺘﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ                                                      اداره ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن                                 اﻧﮕﻴﺰش- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪ
اﻧﮕﻴﺰش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ                                                 ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻐﻞ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﻧﻘﺶ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﭘﺮورش اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﮔﺮوه                         ﺗﻴﻢ و ﮔﺮوه
رﻫﺒﺮی                                                                       ﻗﺪرت،ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی                                                                ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻃﺮح ﺳﺎزﻣﺎن                                                               ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن

 

خلاصه کتاب رفتار سازمانی 

نویسنده : مورهد گریفن

ترجمه : دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمار زاده

تعداد صفحات : ۱۲۷

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *