جزوه مدیریت منابع انسانی

15,000تومان

ﻣﺎﻫﯿﺖ جزوه مدیریت منابع انسانی، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب، اﺳﺘﺨﺪام، ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺘﯽ ﺧﺎص و ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ…

توضیحات

جزوه مدیریت منابع انسانی

ﻣﺎﻫﯿﺖ جزوه مدیریت منابع انسانی، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب، اﺳﺘﺨﺪام، ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺘﯽ ﺧﺎص و ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.اینها بخشی از جزوه‏ ی جزوه مدیریت منابع انسانی است که توسط تیم تحقیق سرا در اختیار شما به صورت فایل PDF قرار گرفته است.

مشخصات جزوه مدیریت منابع انسانی

نام نویسنده: آرش قشمی

تعداد صفحه: ۲۹

نوع فایل: PDF

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جزوه مدیریت منابع انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *