بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

0تومان

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی  کودکان

سر فصل ها :

چکیده            کلیات پژوهش               مقدمه

طرح مسئله              ضرورت و اهمیت پژوهش

 اهداف پژوهش                    رشد اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

تاریخچه‌ی فرزند پروری       جامعه آماری پژوهش

نمونه و روش نمونه‌گیری              ابزار پژوهش

پایایی           اعتبار                  روش آماری

بحث و نتیجه گیری

توضیحات

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعیکودکان

در پژوهش‌ حاضر به بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان پرداخته شده است . در پژوهش تعداد ۶۰ نفر به عنوان گروه نمونه به شکل انتخاب در دسترس دبستان کیمیای سعادت منطقه ۳ تهران انتخاب شده است.

برای سنجش روش فرزند پروری از آزمون بامریند و برای سنجش رشد اجتماعی کودکان از آزمون وایلند استفاده گردیده است و بدین منظور هر دو آزمون توسط والدین پاسخ داده شده است و داده های آماری بدست آمده توسط روش‌های آماری توصیفی و استنباطی محاسبه گردیده است .

نتایج پژوهش حاکی از بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان است که در بین سه سبک فرزند پروری ( مستبدانه ، سهل گیرانه ، آزاد منشانه ) فقط بین سبک فرزند پروری آزاد منشانه با رشد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد . به این معنا که انتخاب سبک فرزند پروری آزاد منشانه از سوی والدین به افزایش رشد اجتماعی کودکان منجر می شود .

سر فصل ها :

چکیده            کلیات پژوهش               مقدمه

طرح مسئله              ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش                    رشد اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

تاریخچه‌ی فرزند پروری       جامعه آماری پژوهش

نمونه و روش نمونه‌گیری              ابزار پژوهش

پایایی           اعتبار                  روش آماری

بحث و نتیجه گیری

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.