پاورپوینت طراحي فرايندها و ساختار سازماني

0تومان

پاورپوینت طراحي فرايندها و ساختار سازماني

نویسنده : دكتر صاحب بدري

فرمت : ppt

تعداد صفحات : 218

توضیحات

پاورپوینت طراحي فرايندها و ساختار سازماني

خانم راکو در زيرزمين خانه خود سفالگری می کرد .سفالگری در بر گيرنده وظيفه روشنی بود :آماده کردن خاک سفال ، شکل دادن به ظرفهای سفالی ، پرداخت آنها در حالی که هنوز خشک نشده اند ، آماده کردن لعاب ، پرداخت ظرفها و پختن آنها در کوره .در هماهنگ کردن اين کارها هيچ گونه دشواری پيش نمی آمد و او به تنهايی همه آنها را انجام می داد . اما جاه طلبی خانم راکو و زيبايی ظرفهايش دشواری پديد آورد :پس از مدتی سفارشها از گنجايش توليدی او فراتر رفت . از اين رو خانم راکو (Raku)دوشيزه بيسک (Bisque)را که خواهان فراگيری اين فن بود بکار گمارد . در خواست فروشگاههای صنايع دستی برای ظرفهای خانم راکو تقسيم کار را گريز ناپذير کرد . قرار شد خانم بيسک خاک سفال را فراهم و لعاب را آماده کند و خانم راکو بازمانده کارها را انجام دهد . تقسيم کار دشواری کوچکی را پديد آورد ، به اين معنی که کار دو نفر در کارگاه بايد هماهنگی می شد : اين هماهنگی از راه ارتباط غير رسمی به آسانی انجام می گرفت .کارها خوب پيش می رفت و طولی نکشيد که سيل سفارش ها به سوی خانم راکو سرازير گرديد ، بگونه ای که به همکاران زيادتری نياز پيدا شد . اين بار خانم راکو بر آن شد که همکاران تازه را بگونه مستقيم از آموزشگاههای سفالينه گری محل به کار گمارد تا بتوانند کار پيکره دهی ظرفها را نيز انجام دهند . در حالی که آموزش خانم بيسک دير گاهی به درازا کشيده بود ، سه همکار تازه او از همان آغاز بدقت می دانستند چه بايد انجام دهند .از اين رو پديد آوردن هماهنگی حتی ميان پنج نفر دشواری پيش نياورد اما آنگاه که دو نفر ديگر به گروه پيوستند ، دشواری هماهنگی آشکار گرديد . يک روز سطل لعاب از دست خانم بيسک افتاد و پنج ظرف شکست . روز ديگر که خانم راکو کوره را گشود ، ديد گلدانها ی سقف آويز به اشتباه با رنگ قرمز مايل به بنفش لعاب داده شده اند . در اينجا خانم راکو در يافت که هفت نفر در يک کارگاه کوچک نمی توانند همه کارهای خود را از را مکانيزم ساده ارتباطات غير رسمی هماهنگ کنند .چيزی که اوضاع را نابسامانتر می کرد اين بود که خانم راکو ، که اينک خود را رئيس شرکت سراميک می ناميد ، ناگزير بود وقت بيشتری را با مشتريان خود بگذراند . در واقع در اين روزها بيش از آنکه لباس کار بپوشد در لباس رسمی ظاهر می شد . از اين رو خانم بيسک را به مديريت کارگاه گماشت تا همه وقت خود را به نظارت و هماهنگی کار پنج نفر توليد کننده ظرفها اختصاص دهد .شرکت به بالندگی خود ادامه می دهد . اما بکارگماری يک تحليل گر مطالعه کار بار ديگر دگرگونيهای برجسته ای پديد آورد . اين شخص سفارش کرد که هر فرد تنها يک وظيفه را در يکی از خطهای توليد – ظرفهای سفالی ، زير سيگاری ، گلدان سقف آويز ، مجسمه سراميکی حيوانات – به عهده گيرد .نفر اول خاک را آماده کند ، دومی به آن شکل دهد ، سومی با ابزارهای ويژه ای آن را پرداخت کند و به همين گونه تا پايان .به اين سان ، توليد چهار خط مونتاژ را بر می گرفت . هر فرد از دستورهای کار استاندارد شده ای که از پيش برای تامين هماهنگی کارها گردآوری شده بود ، پيروی می کرد .البته اکنون ديگر شرکت سراميک ، فراورده های خود را به فروشگاههای صنايع دستی نمی فروخت . خانم راکو تنها سفارشهای عمده را که بيشتر از سوی فروشگاههای زنجيره ای بود ، می پذيرفت .lجاه طلبی خانم راکو پايانی نداشت و هر گاه فرصتی برای توليد فراورده ای تازه پيش می آمد ، از آن بهره گيری می کرد .lنخست کاشی سراميک توليد کرد ، سپس لوازم حمام و سرانجام آجرهای آراستنی ساخت . در نتيجه شرکت به سه بخش تقسيم گرديد :

lبخش توليدات مصرفی

lبخش توليدات ساختمانی

lبخش توليدات صنعتی

خانم راکو فعاليتهای اين سه بخش را از راه مطالعه گزارش های فصلی عملکرد آنها در دفتر کارش واقع در پنجاه و پنجمين طبقه برج سفالگری هماهنگ می کرد و اگر به کاهشی در ميزان سود ها و بالندگی واحدها از ارقام پيش بينی شده بر می خورد ، خود اقدامهايی را بکار می بست . يکی از روزها که در پشت ميز کار خود گزارشهای بودجه را پيش چشم می گذرانيد ، نگاهی به آسمانخراش های پيرامون خود انداخت و به فکرش رسيد تا نام شرکت خود را به « سراميکو » بر گرداند .

بخش هایی از مقدمه خلاصه کتاب پاورپوینت طراحي فرايندها و ساختار سازماني .

پاورپوینت طراحي فرايندها و ساختار سازماني

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاورپوینت طراحي فرايندها و ساختار سازماني”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.