مدیریت استراتژیک منابع انسانی

0تومان

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

نویسنده: مایکل آرمسترانگ

مترجم: دکتر سیدمحمد اعرابی داود ایزدی

تعداد صفحات : ۳۶

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مقدمه:مفاهیم و تئوریهای مدیریت را میتوان براساس موضوع دسته بندی کرد. انسان موضوعی است که در کانون توجه نگرش روابط انسانی در مدیریت قرار م ی گیرد. این نگرش به دو شاخه اصلی (اما مرتبط و مکمل یکدیگر) به نام های مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی تقسیم یشود.شناخت و تغییر رفتار فردی، گروهی و سازمانی در حو ز ه مدیریت رفتار سازمانی قرار م ی گیرد . مدیریت استراتژیک منابع انسانی، انسان را به عنوان یک عامل حیاتی و ممتاز برای بقا، رشد، رقابت و برتری سازمانی مد نظر قرار م یدهد.

مباحث: 

بخش ١- مدیریت استراتژیک منابع انسانی
بخش ٢- روش های طراحی و اجرای استراتژیک منابع انسانی
بخش ٣- مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی
بخش ۴- فرآیند مدیریت استراتژیک منابع انسانی
بخش ۵- طراحی و اجرای استراتژی منابع انسانی
بخش ۶- مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل
بخش ٧- نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمان
بخش ٨- نقش استراتژیک کارکرد منابع انسانی
بخش ٩- استراتژ یهای توسعه منابع انسانی
بخش ١٠ – استراتژ یهای مدیریت فرهنگ
بخش ١١ – استراتژ یهای مدیریت تغییر
بخش ١٢ – استراتژ یهای توسعه روابط کاری
بخش ١٣ – استراتژی های جذب کارکنان
بخش ١۴ – استراتژ یهای مدیریت عملکرد
بخش ١۵ – استراتژ یهای توسعه منابع انسانی
بخش ١۶ – استراتژ یهای پاداش
بخش ١٧ – استراتژ یهای روابط کارکنان
بخش ١٨ – جمع بندی

نویسنده: مایکل آرمسترانگ

مترجم: دکتر سیدمحمد اعرابی داود ایزدی

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مدیریت استراتژیک منابع انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.