خلاصه کتاب کاتلر در مدیریت بازار

0تومان

خلاصه کتاب کاتلر در مدیریت بازار

نویسنده: فیلیپ کاتلر

مترجم: دکتر عبدالرضا رضای ینژاد

تعداد صفحات : ۳۵

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

 

توضیحات

خلاصه کتاب کاتلر در مدیریت بازار

مقدمه:مردم و کس ب وکارها نم ی دانند که با ورود به ه زاره سوم میلادی به پیشواز چه چیزی م یروند. نه تنها بادگرگونی ها، که با افزایش شتاب آنها هم روب ه رو هستیم . شرکت ها از اینکه بازارهایشان هر چند سال یک باردگرگون می شود غافلند . خوب که بنگریم، دو دسته شرکت در صحنه م ی بینیم: آنهایی که دگرگونی ها رامی پذیرند و آنهایی که نابود می شوند.دو نیروی پر توان چشم انداز اقتصادی امروز را م ی سازند. فن آوری و جهانی شد ن . در کنار فن آوری وجهانی شدن، نیروهای دیگری هم به شک ل دهی اقتصاد سرگرمند، مقررات زدایی یکی از آنهاست . یک نیرویتحول آفرین دیگر، خصوصی سازی اس ت . بسیاری از شرکت ها وسازمان های وابسته به بخش دولتی و همگانیبه امید برخوردار شدن از مدیریت و کارایی بهتر، به بخش خصوصی واگذار می شوند. از آنجائی که شتاب دگرگونی ها بسیار زیاد است، توان همراه شدن با آن به یک امتیاز رقابتی و نقطه قوت
تبدیل می گردد. توان ” دگرگونی پذیری ” به توان ” خودآموزی” نیاز دارد . جای شگفتی نیست که شرکت هاییهمچون کوکاکولا، جنرال الکتریک، در سازمان خود معاون مدیرعامل در (دانش، یادگیری، خردمندی ) ایجادکرده اند. در جدول زیر وضعیت شرک ت ها در دوره انتقال ارائه می گردد . این جدول رهیافت هایی برای کارآمدی و سود بیشتر در دوران کنونی را توضیح م یدهد در کتاب خلاصه کتاب کاتلر در مدیریت بازار

 

نویسنده: فیلیپ کاتلر

مترجم: دکتر عبدالرضا رضای ینژاد

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه کتاب کاتلر در مدیریت بازار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.