تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

0تومان

تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

سر فصل ها :

مقدمه

چارچوب مفهومی و فرضیه های تحقیق

روش شناسی

یافته ها

نتیجه گیری و مفاهیم

توضیحات

تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

هدف: هدف از این مطالعه ایجاد و گسترش ادبیات گرایش بازار از طریق بررسی تاثیر ابعاد فرعی(زیر ابعاد) گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد مالی و غیر مالی در حوزه بخش دولتی محلی است.

طرح / روش / رویکرد: همگام با مطالعات قبلی در مورد گرایش بازار، یک  طرح پژوهشی کمی به تصویب رسید. جمع­آوری داده ها از طریق بررسی از طریق پست الکترونیکی یک نمونه از یک سازمان محلی پرتغالی دولتی (اعضای هیئت مدیره اجرایی شهرداری) انجام شد. مدل سازی معادله ساختاری برای تجزیه و تحلیل روابط فرض شده مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها: شش تا از ۱۲ فرضیه حمایت شدند. در مورد زیرمجموعه های گرایش بازار خارجی، این مطالعه نشان می­دهد که انتشار و پاسخ گویی به اطلاعات خارجی به شدت بر عملکرد غیر مالی تاثیر می­گذارد. در مقابل، نسل اطلاعات خارجی و پاسخگویی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت دارد. با توجه به گرایش بازار داخلی، نتایج نشان دهنده تاثیر کمتر ابعاد فرعی مختلف بر عملکرد است. به طور خاص، تنها بعدی که بر عملکرد سازمانی (مالی و غیر مالی) تاثیرمثبت می­گذارد تولید اطلاعات داخلی است. این امر بر نیاز به تقویت انتشار اطلاعات داخلی و پاسخگویی به منظور ارتقاء عملکرد سازمانی تاکید می­کند.

ابتکار / ارزش: این مقاله، یافته­های اصیل و منحصر به فردی ارائه می­دهد و با توجه به دانش نویسندگان، این تحقیق یکی از چند مطالعه ای است که به نقش ابعاد فرعی گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در بخش دولتی محلی می­پردازد.یافته­های این مطالعه بر تاکید های اخیر در مورد رویکردهای مجزای (داخلی و خارجی) بهگرایش بازار-عملکرد افزوده است.

سر فصل ها :

مقدمه

چارچوب مفهومی و فرضیه های تحقیق

روش شناسی

یافته ها

نتیجه گیری و مفاهیم

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.