اثرات متعادل کننده‌ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری

0تومان

اثرات متعادل کننده‌ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی

سر فصل ها :

چکیده:                                          مقدمه و پیش‌زمینه:                    مرور نوشته‌ها و چهارچوب تئوریکی:

پیشایندها و متغیرهای وابسته:       متغیرهای وابسته:                       رابطه میان متغیرها:

آمارگیری:                                    چهارچوب تئوریکی:                        سبک تحقیق:

توسعه‌ی فرضیه‌ها:                      نمونه‌برداری طراحی و گردآوری داده‌ها:

نتایج و بحث و بررسی:                 تحلیل‌های سنجش‌ها:                    آزمایش فرضیه‌ها:

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها:                خلاصه‌ی یافته‌ها:                           پیشنهاداتی برای تحقیق آینده:

مفاهیم:

توضیحات

اثرات متعادل کننده‌ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی

هدف: هدف این مقاله بررسی اثرات متعادل کننده فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی در زمینه مالزیایی است.

طراحی/سبک/روش: داده‌ها از ۲۳۸ دانشجویان و محققان همکار نیمه وقت UM MBA مالزیایی جمع‌آوری شده بودند. داده‌ها در مورد فرهنگ سازمانی و رفتارهای رهبری پاسخ دهنده‌ها و چگونگی اثرگذاری بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و کارایی کارمند با استفاده از OCI، پرسشنامه رفتار رهبری، ACS، درجه‌بندی جهانی مجزا برای رضایت شغلی و پرسش‌نامه‌های کارایی کلی جمع‌آوری شده بودند. آمارهای توضیحی گزارش شده بودند که بعد از آنها، تحلیل عامل، تحلیل اطمینان‌پذیری، اصلاح پیرسون و آزمایش فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه مرتبه‌ای، دنبال شد. عموماً و با چند استثناء، مشخص شده بود که رفتار رهبری به طور قابل توجهی مرتبط با تعهد سازمانی باشد و فرهنگ سازمانی نقش مهمی در متعادل‌سازی این رابطه ایفا می‌کرد. مشخص شده بود که رفتار سازمانی به طور قابل توجهی مرتبط با رضایت شغلی باشد ولی مرتبط با کارایی کارمند نبود. با این حال، تنها فرهنگ حمایتی بر رابطه میان تعهد و رضایت اثر گذاشته بود. عوامل و دلالت‌های محتمل برای مدیران بحث می‌شود.

اصلیت/ارزش: این مقاله با منبع دانش موجود در مورد روابط میان رفتارهای رهبری، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و کارایی کارمند کمک می‌کند. جنبه‌های مختلف این متغیرها آزمایش شده بود بدین صورت تا بتوان فهم جامع‌تر و گسترده‌تری از عوامل اثرگذار بر سازمان‌ها و کارمندها ارائه کرد.

سر فصل ها :

چکیده:                                          مقدمه و پیش‌زمینه:                    مرور نوشته‌ها و چهارچوب تئوریکی:

پیشایندها و متغیرهای وابسته:       متغیرهای وابسته:                       رابطه میان متغیرها:

آمارگیری:                                    چهارچوب تئوریکی:                        سبک تحقیق:

توسعه‌ی فرضیه‌ها:                      نمونه‌برداری طراحی و گردآوری داده‌ها:

نتایج و بحث و بررسی:                 تحلیل‌های سنجش‌ها:                    آزمایش فرضیه‌ها:

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها:                خلاصه‌ی یافته‌ها:                           پیشنهاداتی برای تحقیق آینده:

مفاهیم:

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اثرات متعادل کننده‌ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.