اصول مدیریت و تئوری سازمان

اصول مدیریت و تئوری سازمان

اصول مدیریت و تئوری سازمان نگرش فرآیندی به مدیریت بر اساس مجموعه ای از فعالیتهای مرتبط به یکدیگر که بر پایه برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل قرار دارد شکل می گیرد.اهداف پاور پوینت  اصول مدیریت و تئوری سازمان آشنایی با:علم مدیریت، برنامه ریزی در مدیریت و ابزار...

اصول مدیریت و تئوری سازمان

اصول مدیریت و تئوری سازمان موفقیت شرکت ها مطلقاً متناسب است با مدیریت بهتر .درصد بالایی از ورشکستگی های تجاری  بعلت مدیریت های فاقد صلاحیت و تجربه بوده است.سرمایه یا تکنولوژی ، توسعه را تضمین نمی کند ، بلکه عامل محدود و کمیاب فقدان مدیریت قوی و با کیفیت است . پیکره ی...
مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات واضح است که جلوگیری از دسترسی فیزیکی افراد غیر مجاز به کامپیوتر ضرروی است و نادیده گرفتن این امر واضح، صحیح نیست. واقعیت این است که بیشترین نفوذ ها به سیستمهای کامپیوتری از درون سازمانها، ادارات یا شرکتها اتفاق می افتد. قفل کردن در اتاقی که...
پاورپوینت مفاهیم خلاقیت

پاورپوینت مفاهیم خلاقیت

پاورپوینت مفاهیم خلاقیت یک نخ به انتهای فشارسنج می بندیم، از بالای ساختمان، فشارسنج را آرام آرام پایین می دهیم تا به خیابان برسد، طول نخ مساوی ارتفاع ساختمان است!راه حل با استفاده از دانش فیزیک: فشارسنج را از بالای ساختمان به پایین می اندازیم و زمان افتادن آن را...
پاورپوینت هوش تجاری

پاورپوینت هوش تجاری

پاورپوینت هوش تجاری هوشمندی، قابلیت دنبال کردن هدف به همان روشی است، که انسان دنبال می کند. یک سیستم هرچه به انسان نزدیکتر باشد، هوشمندتر است. سیستم هوشمند، سیستمی است که هدف مشخصی را با کمک حسگر و عملگر تا حصول موفقیت دنبال می نماید. سیستم هوشمند، می تواند دانش خود...